Uaktualnianie oprogramowania Apple TV

Gdy pojawi się uaktualnienie oprogramowania Apple TV, urządzenie wyświetli komunikat. Możesz także sprawdzić dostępność uaktualnień lub włączyć automatyczne uaktualnianie oprogramowania Apple TV.

Sprawdzanie uaktualnień: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz System > Uaktualnienia, a następnie wybierz Sprawdź uaktualnienia. Jeśli dostępne jest uaktualnienie, wyświetlony zostanie komunikat. Wybierz Pobierz i zainstaluj, aby rozpocząć pobieranie. Nie odłączaj Apple TV podczas uaktualniania oprogramowania. W trakcie uaktualniania lampka statusu może powoli migać.

Automatyczne pobieranie uaktualnień: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz System > Uaktualnienia, a następnie wybierz Uaktualniaj automatycznie.