Ponowne uruchamianie Apple TV

Jeśli Apple TV nie odpowiada, spróbuj uruchomić go ponownie.

Ponowne uruchamianie Apple TV: Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu oraz przycisk Początek Przycisk Początek, aż lampka statusu Apple TV zacznie szybko migać.

  • Odłącz Apple TV od zasilania, zaczekaj pięć sekund, a następnie podłącz ponownie.

  • Przejdź do Ustawień Ustawienia na Apple TV, wybierz System, a następnie wybierz Uruchom ponownie.