Odtwarzanie Apple TV

Jeśli Apple TV nadal nie odpowiada po ponownym uruchomieniu, spróbuj odtworzyć urządzenie. Odtworzenie Apple TV powoduje wymazanie wszystkich danych.

Odtwarzanie Apple TV: Wykonaj następujące czynności:

  • Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz System > Wyzeruj, a następnie wybierz Odtwórz. Odtwarzanie Apple TV może zająć dłuższy czas, zachowaj więc cierpliwość.

  • Jeśli Apple TV nadal nie odpowiada, odłącz od Apple TV kabel zasilania oraz kabel HDMI. Podłącz jeden koniec sprzedawanego osobno kabla USB-C do Apple TV, a drugi koniec do komputera. Otwórz iTunes na komputerze, wybierz Apple TV z listy źródeł, a następnie kliknij w Odtwórz.

Aby uzyskać pełne informacje na temat wsparcia, odwiedź stronę www.apple.com/pl/support/appletv.