Ponowne uruchamianie Apple TV
Jeśli Apple TV nie odpowiada, spróbuj uruchomić go ponownie. : Wykonaj dowolną z następujących czynności: Naciśnij i przytrzymaj…

Odtwarzanie Apple TV
Jeśli Apple TV nadal nie odpowiada po ponownym uruchomieniu, spróbuj odtworzyć urządzenie. Odtworzenie Apple TV powoduje wymazanie…

Uaktualnianie oprogramowania Apple TV
Gdy pojawi się uaktualnienie oprogramowania Apple TV, urządzenie wyświetli komunikat. Możesz także sprawdzić dostępność uaktualnień lub…