Ograniczanie dostępu do materiałów

Możesz tak skonfigurować Apple TV, aby ograniczyć dostęp do określonych materiałów, pozwalając na ich oglądanie lub kupowanie tylko autoryzowanym użytkownikom. Funkcja ta nosi nazwę nadzór rodzicielski. Oto niektóre materiały i czynności, które możesz ograniczyć:

  • Kupowanie filmów, programów TV i programów

  • Dokonywanie zakupów w programach

  • Wyświetlanie filmów lub programów TV z iTunes na podstawie oceny ich zawartości

  • Otwieranie programów na podstawie kategorii wiekowych

  • Wyświetlanie zawartości przeznaczonej tylko dla osób dorosłych

  • Granie w gry wieloosobowe w Game Center

  • Dodawanie znajomych w Game Center

  • Zmienianie ustawień AirPlay lub ustawień lokalizacji

Uwaga: Ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w programach innych producentów. Aby ograniczyć dostęp do materiałów innych dostawców, zmień ustawienia poszczególnych programów (albo w samych programach, albo przechodząc do Ustawień Ikona programu Ustawienia i wybierając Programy).

Ustawienie lub wyłączenie ograniczeń wymaga wprowadzenia kodu.

Włączanie ograniczeń: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Ograniczenia, a następnie włącz Ograniczenia. Wyświetlona zostanie prośba o wprowadzenie czterocyfrowego kodu.

Gdy wprowadzisz i potwierdzisz kod, włączone zostaną ograniczenia oraz pozostałe opcje w menu Ograniczenia.

Zmienianie kodu: Przejdź do Ustawień Ustawienia i wybierz Ogólne > Ograniczenia. Wybierz Zmień kod, wprowadź bieżący kod, a następnie wprowadź nowy kod.

Konfigurowanie ograniczeń różnych typów zawartości: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Ograniczenia, a następnie wprowadź kod, jeśli to konieczne. Możesz ograniczyć kupowanie i wypożyczanie w iTunes Store, wybrać dozwolone rodzaje zawartości, dozwolone ustawienia Game Center i inne.

Konfigurowanie ustawień ograniczeń wymaga wcześniejszego włączenia ograniczeń. Uzyskanie dostępu do ograniczonej zawartości wymaga każdorazowego wprowadzenia kodu.

Usuwanie wszystkich ograniczeń: Możesz tymczasowo wyłączyć wszystkie ograniczenia, a następnie później włączyć je ponownie. Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Ograniczenia, wybierz Ograniczenia, wprowadź kod, a następnie wyłącz Ograniczenia.

Jeśli używasz Chmury rodzinnej, możesz także użyć swojego urządzenia iOS, aby ograniczyć możliwość kupowania materiałów przez członków rodziny oraz włączyć funkcję Poproś o zakup, pozwalającą dzieciom dokonywać zakupów tylko za zgodą rodzica. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Chmura rodzinna.