Korygowanie ustawień wideo i audio

Dostępne są narzędzia i ustawienia konfiguracyjne, przy użyciu których możesz dostosować dźwięk i obraz. Oto niektóre możliwości:

  • Dostosowanie rozdzielczości wyjściowej Apple TV do natywnej rozdzielczości telewizora

  • Włączanie kodowania dźwięku wyjściowego Apple TV przy użyciu systemu Dolby Digital

  • Wysyłanie dźwięku do słuchawek Bluetooth lub innych głośników

  • Wybór języka używanego w napisach i ścieżkach dźwiękowych w przypadku materiałów w językach obcych

Ustawianie języka ścieżki dźwiękowej i napisów: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Audio i wideo, a następnie wybierz żądany język z menu Język ścieżki dźwiękowej lub Język napisów.

Uwaga: Jeśli wybrany język nie jest dostępny, używany będzie język domyślny (odpowiedni dla Twojego regionu lub wybrany w ustawieniach ogólnych).

Wysyłanie dźwięku do słuchawek Bluetooth lub innego głośnika AirPlay: Przejdź do Ustawień Ustawienia i wybierz Audio i wideo > Wyjście audio.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Podłączanie do Apple TV urządzeń Bluetooth.

Oglądanie Apple TV bez przeszkadzania innym: Apple TV może obniżyć ogólny poziom dźwięku, redukując głośność muzyki i efektów dźwiękowych. Jeśli chcesz włączyć tę funkcję podczas odtwarzania wideo, przesuń w dół, aby otworzyć panel Informacje, wybierz Audio, a następnie wybierz Redukuj głośne dźwięki.

Ekran odtwarzania z menu Audio oraz wybraną pozycję Redukuj głośne dźwięki

Aby zmienić to ustawienie dla wszystkich materiałów wideo, przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Audio i wideo > Redukuj głośne dźwięki.

Dostosowywanie innych ustawień audio i wideo: Możesz dostosować inne ustawienia audio i wideo, takie jak efekty dźwiękowe i muzyczne, klikanie podczas nawigacji, tryb dźwięku surround, ustawienia wyjścia HDMI oraz rozdzielczość. Przejdź do Ustawień Ustawienia i wybierz Audio i wideo.