Odtwarzane

W dowolnym miejscu w programie Muzyka Muzyka możesz włączyć odtwarzanie, wybierając utwór i naciskając powierzchnię Touch.

Gdy rozpoczyna się odtwarzanie utworu, pojawia się on na ekranie Odtwarzane. Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza Przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby sterować odtwarzaniem. Odtwarzanie utworu trwa nawet po opuszczeniu Muzyki, ale zostanie ono wstrzymane, gdy włączysz odtwarzanie wideo lub audio w innym programie.

Z ekranu Odtwarzane możesz szybko przejść do innych utworów w albumie lub na liście, a także wybrać inne opcje.

Pokazywanie narzędzi na ekranie podczas odtwarzania: Połóż palec na powierzchni Touch. Wyświetlony zostanie wskaźnik statusu, pokazujący czas od rozpoczęcia oraz czas pozostały do końca.

Przechodzenie na początek bieżącego utworu lub do następnego utworu: Naciśnij lewą lub prawą stronę powierzchni Touch, aby rozpocząć odtwarzanie bieżącego utworu od początku lub przejść na początek następnego utworu.

Przewijanie do przodu lub do tyłu: Naciśnij lewą lub prawą część powierzchni Touch i przytrzymaj ją, aby przewijać do tyłu lub do przodu. Zwolnij, aby kontynuować odtwarzanie.

Pokazywanie następnych utworów: Naciśnij powierzchnię Touch, gdy widoczny jest ekran Odtwarzane, aby pokazać sąsiednie utwory w kolejce odtwarzania. Jeśli chcesz odtwarzać inny utwór, przesuń w lewo lub w prawo, aby wyróżnić utwór, który chcesz odtwarzać, a następnie naciśnij powierzchnię Touch.

Przechodzenie do określonego miejsca w utworze: Naciśnij powierzchnię Touch, gdy widoczny jest ekran Odtwarzane, a następnie przesuń w dół, aby pokazać czas od rozpoczęcia i czas do zakończenia odtwarzania. Przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść wstecz lub do przodu na linii czasowej.

Więcej opcji: Naciśnij powierzchnię Touch, gdy widoczny jest ekran Odtwarzane, a następnie wybierz przycisk Więcej Przycisk Więcej na górze ekranu, aby zobaczyć dodatkowe opcje. Oto niektóre możliwości (zależnie od utworu):

  • Przechodzenie do albumu

  • Oznaczanie utworu jako pokochanego

  • Utworzenie własnej stacji radiowej z danego utworu

  • Dodanie utworu do listy utworów

  • Odtwarzanie utworu jako następnego

  • Zmienianie ustawień głośników

Powtarzanie: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Programy > Muzyka, a następnie włącz Powtarzaj muzykę.