Wyświetlanie zdjęć z komputera na Apple TV

Możesz udostępniać zdjęcia ze swojego komputera na Apple TV. Wybierz, które zdjęcia chcesz udostępniać, wskazując albumy w Zdjęciach na Macu lub katalog na dysku Maca.

Udostępnianie zdjęć na Apple TV: W iTunes na Macu wybierz polecenie menu Plik > Kolekcja domowa > Wybierz zdjęcia do udostępniania w Apple TV.

Otworzone zostanie okno preferencji udostępniania zdjęć. Zaznacz Udostępniaj zdjęcia z, a następnie wybierz Zdjęcia, iPhoto lub katalog. Wybierz, czy chcesz udostępniać wszystkie zdjęcia i albumy, czy tylko zaznaczone albumy, a następnie kliknij w Zastosuj.

Udostępnione albumy lub katalogi zdjęć pojawią w programie Komputery Kolekcja domowa.