Przesyłanie strumieniowe zawartości przy użyciu Kolekcji domowej

Możesz przesyłać strumieniowo muzykę, filmy, programy TV, zdjęcia oraz inną zawartość z iTunes na komputerze lub urządzeniu iOS do swojego Apple TV. Urządzenie to oraz Apple TV muszą być skonfigurowane do użycia tego samego konta iTunes.

Konfigurowanie komputera: Wybierz w iTunes polecenie menu Plik > Kolekcja domowa, a następnie wybierz Włącz Kolekcję domową. Wprowadź swój Apple ID i hasło, a następnie kliknij we Włącz Kolekcję domową.

Uwaga: W systemie Windows 7 i Windows 8 menu iTunes są domyślnie ukryte. Aby tymczasowo je pokazać, naciśnij klawisz Alt.

Konfigurowanie urządzenia iOS: Wybierz Ustawienia > Wideo lub Ustawienia > Muzyka i włącz Kolekcję domową. Wprowadź swój Apple ID i hasło.

Jeśli skonfigurujesz Apple TV i inne urządzenia przy użyciu tego samego Apple ID, zawartość ze wszystkich tych urządzeń będzie dostępna na Twoim Apple TV.

Konfigurowanie Apple TV: Przejdź do Ustawień Ikona Ustawień na Apple TV i wybierz Konta > Kolekcja domowa. Włącz Kolekcję domową, a następnie wprowadź swój Apple ID i hasło.

Przesyłanie strumieniowe zawartości do Apple TV: Gdy wszystkie urządzenia zostaną skonfigurowane przy użyciu tego samego Apple ID, wybierz Komputery Kolekcja domowa na ekranie początkowym Apple TV i naciśnij powierzchnię Touch. Pojawią się biblioteki z Twoich udostępnionych urządzeń i będzie można wyświetlać lub odtwarzać dowolną zawartość z każdej biblioteki.