Zwiększanie kontrastu ekranu

Istnieją dwa sposoby zwiększenia kontrastu ekranu w celu poprawienia czytelności elementów na Apple TV.

Usuwanie rozmycia obrazu w tle: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Dostępność > Zwiększ kontrast, a następnie włącz Zmniejsz przezroczystość.

Wyraźniejsze wyróżnianie rzeczy: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Dostępność > Zwiększ kontrast, a następnie włącz Styl fokusu.