Zoom

Funkcja Zoom pozwala na powiększanie obrazu na ekranie Apple TV. Przy użyciu powierzchni Touch na pilocie możesz sterować powiększeniem oraz przesuwać (panoramować) powiększony obraz.

Włączanie i wyłączanie funkcji Zoom: Przejdź do Ustawień Ustawienia i wybierz Ogólne > Dostępność > Zoom. Możesz również użyć skrótu funkcji dostępności. Zobacz: Skrót funkcji dostępności.

Powiększanie i pomniejszanie: Gdy funkcja Zoom jest włączona, naciśnij powierzchnię Touch trzy razy. Dowolna wyróżniona rzecz zostanie automatycznie powiększona.

Przesuwanie obszaru powiększenia: Stuknij w górną, dolną, lewą lub prawą krawędź powierzchni Touch, aby przejść w danym kierunku o jeden element na ekranie.

Dostosowywanie powiększenia Stuknij w powierzchnię Touch i przeciągnij w górę lub w dół dwoma palcami. Aby ograniczyć maksymalne powiększenie, przejdź do Ustawień i wybierz Ogólne > Dostępność > Zoom > Maks. poziom zoom.

Włączanie lub wyłączanie panoramowania: Stuknij w powierzchnię Touch dwoma palcami.

Poruszanie się po powiększonym ekranie: Przeciągnij palec na powierzchni Touch podczas panoramowania.

Czytanie aktualnie wybranego elementu na ekranie: Naciśnij dwukrotnie przycisk Szukaj Zoom (powiększanie zawartości ekranu).