VoiceOver

VoiceOver pozwala na sterowanie Apple TV bez widzenia ekranu. Przy użyciu prostych gestów na powierzchni dotykowej Apple TV Remote można poruszać się po ekranie, słuchając jak VoiceOver czyta każdą wyróżnianą rzecz.

Gdy wyróżnisz daną rzecz, VoiceOver przeczyta najpierw tę rzecz oraz związany z nią tekst. Po krótkiej chwili VoiceOver przeczyta pozostałe elementy tekstowe znajdujące się na ekranie, takie jak opisy filmów lub listy aktorów.

Włączanie VoiceOver: Przejdź do Ustawień Ustawienia i wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver. Możesz również użyć skrótu funkcji dostępności. Zobacz: Skrót funkcji dostępności.

Korzystanie z pokrętła VoiceOver: Obróć dwa palce na powierzchni Touch (wokół jednego miejsca), aby otworzyć pokrętło VoiceOver, zawierające dodatkowe narzędzia. Dostępne narzędzia pokrętła zależą od czynności, które wykonujesz.

Eksplorowanie ekranu: Przeciągnij palec po powierzchni Touch. VoiceOver czyta każde wybrane menu lub każdy wybrany element tekstowy.

  • Przesuwanie wyboru: Przesuń w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

  • Wybieranie poprzedniego lub następnego narzędzia pokrętła: Obróć dwa palce w lewo lub w prawo.

  • Używanie narzędzia pokrętła: Przesuń palcem w górę lub w dół. Na przykład, aby dostosować szybkość mowy, obracaj dwa palce, aż z pokrętła wybrane zostanie narzędzie szybkości mowy. Następnie przesuń w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość mowy.

  • Czytanie bieżącego elementu tekstowego do dołu ekranu: Przesuń w dół dwoma palcami.

  • Czytanie wszystkich elementów na ekranie, zaczynając od góry: Przesuń w górę dwoma palcami lub naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj.

  • Wstrzymywanie mówienia: Stuknij raz dwoma palcami. Ponownie stuknij dwoma palcami, aby wznowić odczytywanie, lub wybierz inną rzecz.

Wykonywanie własnej czynności pokrętła: Obracaj dwa palce, aż z pokrętła wybrana zostanie pozycja Własne czynności. Przesuń w górę lub w dół, aby usłyszeć każdą własną czynność, a następnie naciśnij powierzchnię Touch, aby wykonać daną czynność.

Wyłączanie VoiceOver: Przejdź do Ustawień Ustawienia i wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver. Możesz również użyć skrótu funkcji dostępności.