Tekst pogrubiony

Możesz ułatwić odczytywanie tekstu na Apple TV, wyświetlając go w postaci pogrubionej.

Włączanie tekstu pogrubionego: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Dostępność, a następnie włącz Tekst pogrubiony.