Skrót funkcji dostępności

Możesz skonfigurować Apple TV do włączania lub wyłączania określonej funkcji dostępności trzykrotnym naciśnięciem przycisku Przycisk Menu.

Ustawianie skrótu funkcji dostępności: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Dostępność > Skrót funkcji dostępności, a następnie wybierz jedną z opcji.