Napisy i napisy dla niesłyszących

Jeśli wolisz napisy specjalne, na przykład napisy dla niesłyszących i niedosłyszących (SDH), Apple TV może uwzględniać je na liście zamiast napisów standardowych. Możesz także dostosować wygląd napisów.

Uwaga: Nie wszystkie filmy mają dołączone podpisy dla niesłyszących.

Włączanie napisów dla niesłyszących oraz SDH: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Dostępność, a następnie włącz Podpisy dla niesłysz. i SDH. Możesz również użyć skrótu funkcji dostępności. Zobacz: Skrót funkcji dostępności.

Dostosowywanie napisów i podpisów: Przejdź do Ustawień Ustawienia, wybierz Ogólne > Dostępność > Styl, a następnie wybierz istniejący styl napisów lub utwórz własny, definiując:

  • czcionkę oraz wielkość i kolor tekstu,

  • kolor i krycie tła,

  • przezroczystość tekstu, styl krawędzi oraz wyróżnianie.