Funkcje dostępności
Apple TV zawiera wbudowane funkcje dostępności, ułatwiające korzystanie z telewizji osobom niepełnosprawnym. VoiceOver: Apple TV obsługuje VoiceOver – oferowany przez…

Skrót funkcji dostępności
Możesz skonfigurować Apple TV do włączania lub wyłączania określonej funkcji dostępności trzykrotnym naciśnięciem przycisku . Ustawianie…

Opisy audio
zawierają narrację dźwiękową dotyczącą ważnych akcji dziejących się na ekranie oraz zawartości w filmach i programach TV.…

Tekst pogrubiony
Możesz ułatwić odczytywanie tekstu na Apple TV, wyświetlając go w postaci pogrubionej. Włączanie tekstu pogrubionego: Przejdź do…

Napisy i napisy dla niesłyszących
Jeśli wolisz napisy specjalne, na przykład napisy dla niesłyszących i niedosłyszących (SDH), Apple TV może uwzględniać je…

Zwiększanie kontrastu ekranu
Istnieją dwa sposoby zwiększenia kontrastu ekranu w celu poprawienia czytelności elementów na Apple TV. Usuwanie rozmycia obrazu…

Redukcja ruchów rzeczy na ekranie
Możesz wyłączyć ruch ikon programów, plakatów filmowych oraz niektórych innych elementów na ekranie Apple TV. Redukowanie…

VoiceOver
pozwala na sterowanie Apple TV bez widzenia ekranu. Przy użyciu prostych gestów na powierzchni dotykowej Apple…

Zoom
Funkcja pozwala na powiększanie obrazu na ekranie Apple TV. Przy użyciu powierzchni Touch na pilocie możesz…