Zgodność ze standardem ENERGY STAR®

Logo ENERGY STAR

Jako partner ENERGY STAR®, firma Apple potwierdza zgodność tego produktu z wymaganiami efektywności energetycznej ENERGY STAR. Program ENERGY STAR zachęca producentów sprzętu elektronicznego do produkcji urządzeń wykorzystujących energię w sposób efektywny. Zmniejszenie zużycia energii przez sprzęt jest korzystne ekonomicznie oraz pozwala oszczędzać cenne zasoby naturalne.

Domyślnie funkcja zarządzania zużyciem energii jest włączona i usypia Apple TV po 1 godzinie bezczynności. Aby od razu uśpić Apple TV, naciśnij i przytrzymaj przycisk Początek Przycisk Początek na pilocie. Aby obudzić Apple TV, naciśnij przycisk Początek Przycisk Początek na pilocie. Aby zmienić ustawienia usypiania, przejdź do Ustawień Ustawienia i wybierz Ogólne > Uśpij po.

Więcej informacji o ENERGY STAR znajduje się pod adresem: www.energystar.gov.