Ważne informacje o bezpieczeństwie i obsłudze

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem Apple TV przeczytaj wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi, aby uniknąć uszkodzeń ciała. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia, uszkodzenie Apple TV oraz inne szkody materialne.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj poniższe wskazówki i postępuj zgodnie z nimi, aby bezpiecznie korzystać z Apple TV.

 • Przeczytaj poniższe wskazówki.

 • Zachowaj niniejszą instrukcję.

 • Zastosuj się do wszystkich ostrzeżeń.

 • Przestrzegaj wszystkich instrukcji.

 • Nie używaj Apple TV w pobliżu wody.

 • Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie suchej ściereczki.

 • Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiewy gorącego powietrza, piece lub inne urządzenia emitujące ciepło (w tym wzmacniacze).

 • Chroń kabel zasilający przed deptaniem i zginaniem, zwłaszcza przy wtyczkach oraz w miejscu podłączenia do Apple TV.

 • Używaj wyłącznie przedłużaczy/akcesoriów dozwolonych przez producenta.

 • Odłącz Apple TV od zasilania podczas burzy z piorunami, a także gdy nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas.

 • Prace naprawcze mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel serwisowy. Naprawa jest wymagana w przypadku dowolnego uszkodzenia Apple TV, na przykład gdy uszkodzeniu ulegnie wtyczka lub kabel zasilania, do wnętrza urządzenia dostanie się płyn lub obiekty, urządzenie zostanie narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie funkcjonuje prawidłowo lub zostało upuszczone.

Zasilanie Apple TV nie ma przełącznika włącz/wyłącz. Aby odłączyć Apple TV od zasilania, odłącz kabel zasilający. Upewnij się, że kabel zasilający znajduje się w miejscu łatwo dostępnym. Podczas podłączania lub odłączania Apple TV trzymaj wtyczkę za jej boki. Nie dotykaj metalowych elementów wtyczki.

Miejsce Nie używaj Apple TV na zewnątrz. Apple TV jest urządzeniem przeznaczonym do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie umieszczaj na ani w pobliżu Apple TV otwartych źródeł ognia, takich jak zapalone świeczki. Nie używaj Apple TV w pobliżu wody. Nie wystawiaj Apple TV na działanie ściekających lub rozpryskiwanych płynów. Nie umieszczaj na Apple TV żadnych obiektów wypełnionych cieczą, takich jak wazony. Nie przenoś Apple TV, gdy podłączone jest inne urządzenie, na przykład telewizor, komputer lub inny sprzęt elektroniczny.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj Apple TV na działanie deszczu, cieczy, wilgoci, wysokich temperatur lub nieosłoniętego ognia.

Czyszczenie i konserwacja Aby wyczyścić Apple TV, odłącz kabel zasilania i wszystkie pozostałe przewody. Następnie użyj miękkiej, pozbawionej włókien ściereczki. Nie pozwól, aby wilgoć przedostała się do wnętrza urządzenia. Do czyszczenia Apple TV nie używaj środków do czyszczenia okien, domowych środków czystości, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani materiałów ściernych.

Naprawa Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat serwisu, odwiedź stronę www.apple.com/pl/support/appletv/service/faq.

OSTRZEŻENIE: Nie próbuj otwierać ani demontować Apple TV. Ryzykujesz porażenie prądem elektrycznym, a uszkodzenia spowodowane demontażem nie są objęte ograniczoną gwarancją. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do wymiany przez użytkownika.

Obsługa Nieprawidłowe przechowywanie lub używanie Apple TV może spowodować uszkodzenie urządzenia. Uważaj, aby nie upuścić Apple TV podczas przenoszenia.

Temperatura pracy Apple TV działa najlepiej w temperaturze otoczenia 0–35°C (32–95°F) i może być przechowywane w temperaturze -20–45°C (-4–113°F). Nagrzewanie się obudowy Apple TV podczas pracy jest zjawiskiem normalnym. Obudowa Apple TV ma za zadanie odbierać ciepło z wnętrza urządzenia i oddawać je chłodniejszemu powietrzu na zewnątrz.

Uwarunkowania zdrowotne W przypadku uwarunkowań zdrowotnych, na które Apple TV może mieć według użytkownika wpływ (na przykład napady padaczkowe, omdlenia, astenopia czy bóle głowy), przed rozpoczęciem używania urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.

Urządzenia medyczne Pilot Apple TV Remote zawiera nadajniki radiowe emitujące pola elektromagnetyczne. Pola te mogą zakłócać działanie elektrostymulatorów, defibrylatorów i innych urządzeń medycznych. Utrzymuj minimalną odległość 15 cm (6 cali) między rozrusznikiem serca lub defibrylatorem a Apple TV Remote. Jeśli podejrzewasz, że Apple TV Remote zakłóca działanie rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, przerwij korzystanie z pilota i skonsultuj się z lekarzem, aby uzyskać informacje dotyczące Twojego urządzenia medycznego.

Ruchy powtarzane Podczas wykonywania powtarzających się czynności, takich jak korzystanie z gier na Apple TV, może pojawić się sporadycznie występujące uczucie dyskomfortu w dłoniach, rękach, nadgarstkach, ramionach, szyi lub innych częściach ciała. W przypadku odczuwania dyskomfortu należy przestać wykonywać te czynności i skonsultować się z lekarzem.

Ładowanie Apple TV Remote Do ładowania Apple TV Remote używaj dołączonego kabla Lightning lub innego kabla Lightning, oznaczonego logo Made for iPhone. Korzystanie z nieoryginalnych lub uszkodzonych kabli i ładowarek, jak również ładowanie baterii w obecności wilgoci może spowodować pożar, porażenie prądem i inne obrażenia oraz uszkodzenie Apple TV Remote lub innego sprzętu. Jeśli do ładowania baterii Apple TV Remote używasz ładowarki, przed podłączeniem jej do gniazda zasilania upewnij się, że kabel Lightning jest prawidłowo do niej podłączony.

Kabel i złącze Lightning Unikaj przedłużonego kontaktu złącza ze skórą, gdy kabel Lightning jest podłączony do źródła zasilania, ponieważ może to spowodować dyskomfort lub uraz. Unikaj sytuacji, w których Twoja skóra ma dłuższy kontakt ze złączem Lightning, gdy podłączone jest ono do zasilania. Na przykład, gdy trwa ładowanie Apple TV Remote lub kabel Lightning podłączony jest do źródła zasilania, nie siedź ani nie leż na nim, jak również nie umieszczaj go pod kocem, poduszką lub w kontakcie ze swoim ciałem. Zwracaj szczególną uwagę, jeśli Twój stan zdrowia ma wpływ na odczuwanie kontaktu ciała z wysoką temperaturą.

Zmiana koloru złącza Lightning w wyniku regularnego użytkowania jest normalna. Zmianę koloru mogą powodować kurz, zanieczyszczenia i kontakt z wilgocią. Jeśli chcesz usunąć przebarwienie; jeśli kabel lub złącze Lightning nagrzewa się podczas użycia; jeśli kabel nie ładuje Apple TV Remote,odłącz kabel Lightning od komputera lub zasilacza i wyczyść ten kabel miękką suchą i niepozostawiającą włókien ściereczką. Do czyszczenia złącza Lightning nie należy używać płynów ani środków czyszczących.

Gry Gdy grasz w gry na Apple TV, trzymaj Apple TV Remote pewnie i unikaj zbyt mocnych ruchów. Używaj smyczy (sprzedawanej osobno) do Apple TV Remote i trzymaj pewnie Apple TV Remote, aby uniknąć obrażeń lub przypadkowego uszkodzenia pilota Apple TV lub innego sprzętu.

Informacje o urządzeniu Informacje obejmujące numer modelu, numer seryjny oraz parametry elektryczne znajdują się na spodzie Apple TV. Aby wyświetlić numer seryjny na ekranie, przejdź do Ustawień Ustawienia i wybierz Ogólne > Informacje.