Oświadczenie o zgodności Apple TV z przepisami FCC

To urządzenie spełnia wymagania rozdziału 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). W czasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało poddane testom, które potwierdziły jego zgodność z limitami obowiązującymi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Limity te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych. Jego nieprawidłowe zainstalowanie lub eksploatowanie może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji wykluczenia zakłóceń w określonej instalacji. Jeśli urządzenie zakłóca sygnał radiowy lub telewizyjny (co można sprawdzić, włączając i wyłączając je), zaleca się wypróbowanie poniższych metod ograniczenia zakłóceń:

  • zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej,

  • zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,

  • podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd sieciowych w dwóch różnych obwodach instalacji elektrycznej,

  • skonsultowanie się z dostawcą odbiornika lub z doświadczonym technikiem RTV.

Ważne: Nieautoryzowane przez Apple zmiany lub modyfikacje produktu mogą naruszać jego kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) oraz spowodować utratę prawa do korzystania z niego. Produkt wykazał zgodność z wytycznymi EMC m.in. w warunkach współpracy ze zgodnymi urządzeniami peryferyjnymi oraz korzystania z ekranowanych przewodów łączących składniki systemu. Korzystanie ze zgodnych urządzeń peryferyjnych oraz ekranowanych przewodów jest ważne, ponieważ pomaga minimalizować ryzyko generowania zakłóceń wpływających na pracę odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz innych urządzeń elektronicznych.

Ekspozycja na energię fal radiowych Moc wypromieniowywana przez to urządzenie spełnia ograniczenia dotyczące częstotliwości fal radiowych ustalone przez FCC/IC. To urządzenie powinno być używane w odległości nie mniejszej niż 20 cm (8 cali) od ciała.

Podmiot odpowiedzialny (dotyczy tylko kwestii FCC):

Apple Inc. Corporate Compliance

1 Infinite Loop, MS 91-1EMC

Cupertino, CA 95014