Ważne informacje o bezpieczeństwie i obsłudze
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem Apple TV przeczytaj wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi, aby uniknąć uszkodzeń ciała.…

Witryna wsparcia Apple TV
Aby uzyskać pełne informacje na temat wsparcia, odwiedź stronę www.apple.com/pl/support/appletv. Aby skontaktować się z Apple w celu…

Oświadczenie o zgodności Apple TV z przepisami FCC
To urządzenie spełnia wymagania rozdziału 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC). W czasie pracy urządzenie musi…

Oświadczenie o zgodności Apple TV z przepisami kanadyjskimi
To urządzenie spełnia wymagania kanadyjskich standardów RSS dla produktów bezkoncesyjnych. W czasie pracy urządzenie musi spełniać…

Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętu
Pozbywanie się i utylizacja odpadów Wbudowana bateria litowo-jonowa Apple TV Remote powinna być serwisowana tylko przez…

Zgodność ze standardem ENERGY STAR®
Jako partner ENERGY STAR®, firma Apple potwierdza zgodność tego produktu z wymaganiami efektywności energetycznej ENERGY STAR.…

Apple a środowisko naturalne
Apple zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby minimalizować wpływ działania firmy oraz swoich produktów na…