Wyszukiwanie programów

Jeśli wiesz, czego szukasz, wybierz Szukaj. Możesz także wybrać Kategorie (jeśli pozycja ta jest dostępna), aby przeglądać programy według typów.

Korzystanie z programów należących do członków rodziny: Gdy funkcja Chmura rodzinna jest włączona, możesz wyświetlać i pobierać programy kupione przez innych członków rodziny. Wybierz Kupione, wybierz Chmura rodzinna, a następnie wybierz członka rodziny. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Chmura rodzinna.