App Store — przegląd

App Store App Store pozwala na przeglądanie, kupowanie i pobieranie programów na Apple TV.

App Store

Uwaga: App Store nie jest dostępny we wszystkich regionach. Na niektórych obszarach określone funkcje, takie jak Najlepsze i Kategorie, mogą być niedostępne.