App Store — przegląd
App Store pozwala na przeglądanie, kupowanie i pobieranie programów na Apple TV. Uwaga: App Store nie jest dostępny we…

Wyszukiwanie programów
Jeśli wiesz, czego szukasz, wybierz Szukaj. Możesz także wybrać Kategorie (jeśli pozycja ta jest dostępna),…

Kupowanie i pobieranie programów
Wybierz cenę programu (lub Pobierz w przypadku programu darmowego), a następnie naciśnij powierzchnię Touch, aby kupić ten…