Belangrijke informatie over veiligheid en gebruik

WAARSCHUWING: Om lichamelijk letsel te voorkomen, moet u alle onderstaande veiligheidsinformatie en de gebruiksinstructies lezen voordat u de Apple TV gaat gebruiken. Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dat brand, een elektrische schok of ander letsel en andere schade veroorzaken aan de Apple TV of aan andere eigendommen.

Belangrijke veiligheidsinstructies Om de Apple TV op een veilige manier te gebruiken, moet u deze instructies lezen en volgen.

 • Lees deze instructies.

 • Bewaar deze instructies.

 • Volg alle waarschuwingen.

 • Volg alle instructies.

 • Gebruik de Apple TV niet in de buurt van water.

 • Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.

 • Plaats de Apple TV niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator, warmterooster, kachel of een ander apparaat (inclusief versterkers) dat warmte genereert.

 • Zorg ervoor dat niemand op het netsnoer kan gaan staan. Let er bovendien op dat het netsnoer niet beklemd raakt, met name in de buurt van de stekker, het stopcontact en de uitgang van de Apple TV zelf.

 • Gebruik alleen aansluitingen/accessoires die door de fabrikant worden genoemd.

 • Haal de stekker uit het stopcontact als het onweert of als u de Apple TV langere tijd niet gebruikt.

 • Laat het onderhoud van het apparaat over aan gekwalificeerde onderhoudsmedewerkers. Onderhoud is nodig als de Apple TV op welke wijze dan ook is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof op de Apple TV is gemorst, er voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren werkt of als het apparaat is gevallen.

Stroomtoevoer De Apple TV heeft geen aan/uit-schakelaar. Om ervoor te zorgen dat de Apple TV geen stroom meer krijgt, haalt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat u altijd bij het netsnoer kunt. Houd de stekker altijd aan de zijkant vast als u deze aansluit of uit het stopcontact haalt. Zorg dat u de stekkerpennen niet aanraakt.

Gebruikslocatie Gebruik de Apple TV niet buiten. De Apple TV is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van de Apple TV. Gebruik de Apple TV niet in de buurt van water. Stel de Apple TV niet bloot aan vocht, zoals druppels of spetters, en plaats geen objecten met een vloeistof erin, zoals een vaas, op de Apple TV. Verplaats de Apple TV niet als er een televisie, computer of ander elektronisch apparaat op is aangesloten.

WAARSCHUWING: Om een elektrische schok of brand te voorkomen, moet u de Apple TV niet blootstellen aan regen, vloeistof, vocht, extreme hitte of open vuur.

Reiniging en onderhoud Koppel het netsnoer en alle andere kabels van de Apple TV los. Gebruik vervolgens een zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt. Gebruik geen glasreinigers, multireinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de Apple TV te reinigen.

Reparaties Voer zelf geen reparaties uit aan de Apple TV. Meer informatie over service kunt u vinden op www.apple.com/support/appletv/service/faq.

WAARSCHUWING: Probeer de Apple TV niet te openen of te demonteren. U loopt dan kans op een elektrische schok en bovendien valt schade als gevolg van demontage niet onder de beperkte garantie. De Apple TV bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen.

Gebruik Als u de Apple TV op een verkeerde manier gebruikt of opbergt, kan deze beschadigd raken. Zorg ervoor dat u de Apple TV niet laat vallen als u het apparaat vervoert of verplaatst.

Temperatuur bij gebruik Uw Apple TV werkt het best in een omgeving met een temperatuur tussen 0° en 35° C en kan worden bewaard bij een temperatuur tussen -20° en 45° C. Wanneer de Apple TV is ingeschakeld, wordt de behuizing warm. Dit is normaal. De behuizing van de Apple TV fungeert als een koelvlak waarlangs warmte die in de Apple TV is ontstaan, naar buiten wordt afgevoerd.

Medische aandoeningen Mocht u een aandoening hebben die volgens u kan worden beïnvloed door het gebruik van de Apple TV (zoals epileptische aanvallen, black-outs, vermoeide ogen of hoofdpijn), raadpleeg dan uw arts voordat u de Apple TV gebruikt.

Medische apparaten De Apple TV Remote bevat radioapparatuur die elektromagnetische velden uitzenden. Deze elektromagnetische velden kunnen interferentie veroorzaken met pacemakers, defibrillatoren en andere medische apparatuur. Houd ten minste 15 cm afstand tussen uw pacemaker of defibrillator en de Apple TV Remote. Als u vermoedt dat de Apple TV Remote interferentie veroorzaakt met uw pacemaker of een ander medisch apparaat, stopt u het gebruik van de afstandsbediening en raadpleegt u uw arts voor informatie die specifiek voor uw medische apparaat geldt.

Herhalingsoverbelasting Als u op de Apple TV vaak bepaalde handelingen uitvoert, zoals bij het typen van tekst of het spelen van games, kunt u af en toe last krijgen van uw handen, armen, polsen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Als u deze klachten hebt, stopt u direct met deze activiteiten en raadpleegt u uw arts.

Apple TV Remote opladen Laad de Apple TV Remote op met de bijgeleverde Lightning-kabel of met Lightning-kabels van andere fabrikanten die het label 'Made for iPhone' hebben. Het gebruik van nagemaakte of beschadigde kabels of opladers of het in een vochtige omgeving opladen kan leiden tot brand, een elektrische schok, lichamelijk letsel of schade aan de Apple TV Remote of andere eigendommen. Als u de Apple TV Remote oplaadt met een lichtnetadapter, controleert u eerst of de Lightning-kabel goed op de lichtnetadapter is aangesloten voordat u deze op een stopcontact aansluit.

Lightning-kabel en -connector Voorkom dat uw huid langdurig contact maakt met de connector wanneer de Lightning-kabel is aangesloten op een voedingsbron. Een dergelijk langdurig contact kan namelijk tot ongemak of lichamelijk letsel leiden. Voorkom situaties waarbij uw huid langdurig contact maakt met de Lightning-connector wanneer de Lightning-kabel is aangesloten op een voedingsbron. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de Apple TV Remote wordt opgeladen of terwijl de Lightning-kabel is aangesloten op een voedingsbron. Ga niet op de Lightning-connector zitten of liggen, en leg deze niet onder een deken, kussen of uw lichaam. Wees extra voorzichtig als u een lichamelijke aandoening hebt waardoor u een warmtebron tegen uw lichaam niet opmerkt.

Bij regelmatig gebruik kan de connector van de Lightning-kabel enigszins verkleuren. Vuil, stof en blootstelling aan vloeistoffen kunnen verkleuring veroorzaken. Om de verkleuring te verwijderen of als de kabel tijdens gebruik warm wordt of als de Apple TV Remote niet wordt opgeladen, koppelt u de Lightning-kabel los van uw computer of lichtnetadapter en reinigt u de connector met een zachte, droge, pluisvrije doek. Gebruik geen vloeistoffen of schoonmaakmiddelen voor het reinigen van de Lightning-connector.

Gaming Houd de Apple TV Remote goed vast en maak geen buitensporige bewegingen tijdens het spelen van games op de Apple TV. Maak gebruik van de Remote Loop (los verkrijgbaar) en houd de Apple TV Remote stevig vast om lichamelijk letsel of beschadiging van de Apple TV Remote of andere eigendommen te voorkomen.

Informatie over apparaat Informatie zoals het modelnummer, serienummer en elektrische gegevens vindt u aan de onderzijde van de Apple TV. Om het serienummer op het scherm te vinden, gaat u op de Apple TV naar Instellingen Instellingen en kiest u 'Algemeen' > 'Info'.