Zoomen

Met de functie 'Zoomen' kunt u het beeld op de Apple TV vergroten of verkleinen. U gebruikt het Touch-oppervlak op de afstandsbediening om het zoomen te regelen en om te schuiven rond de afbeelding waarop u hebt in- of uitgezoomd.

Zoomen in- of uitschakelen. Ga in Instellingen Instellingen naar 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen'. U kunt ook de activeringsknop gebruiken. Zie Activeringsknop.

In- of uitzoomen. Als 'Zoomen' is ingeschakeld, drukt u driemaal op het Touch-oppervlak. Elk onderdeel dat u vervolgens markeert, wordt automatisch vergroot.

De zoomfocus verplaatsen. Tik boven, onder, links of rechts op het Touch-oppervlak om de focus te verplaatsen naar het volgende schermonderdeel in die richting.

De vergroting aanpassen. Tik op het Touch-oppervlak en sleep omhoog of omlaag met twee vingers. Om de maximale vergroting in te stellen, tikt u op Instellingen > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' en sleept u de schuifknop onder 'Maximale vergroting'.

Schuiven in- of uitschakelen. Tik met twee vingers op het Touch-oppervlak.

Schuiven om meer onderdelen weer te geven. Sleep uw vinger over het Touch-oppervlak terwijl schuiven is ingeschakeld.

Het geselecteerde schermonderdeel uitspreken. Druk tweemaal op de zoekknop Zoomen.