VoiceOver

Met VoiceOver kunt u uw Apple TV bedienen zonder het scherm te zien. Via eenvoudige bewegingen op het Touch-oppervlak van de Apple TV Remote kunt u over het scherm navigeren. Op het moment dat er een onderdeel is gemarkeerd, wordt dit onderdeel uitgesproken door VoiceOver.

Als u een onderdeel markeert, hoort u eerst de naam van het onderdeel en eventuele bijbehorende tekst. Na een korte vertraging worden resterende tekstonderdelen op het scherm uitgesproken, zoals filmbeschrijvingen of namen van acteurs.

VoiceOver inschakelen. Ga in Instellingen Instellingen naar 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver'. U kunt ook de activeringsknop gebruiken. Zie Activeringsknop.

De VoiceOver-rotor gebruiken. Draai met twee vingers rond een punt op het Touch-oppervlak om de VoiceOver-rotor weer te geven, zodat u toegang krijgt tot extra regelaars. Welke regelaars beschikbaar zijn in de rotor, is afhankelijk van wat u doet.

Verkennen. Sleep uw vinger over het Touch-oppervlak. VoiceOver spreekt de menuonderdelen of tekst uit die u selecteert.

  • De selectie verplaatsen: veeg omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.

  • De vorige of de volgende regelaar in de rotor selecteren: draai met twee vingers naar links of naar rechts.

  • Een regelaar in de rotor aanpassen: veeg omhoog of omlaag. Als u bijvoorbeeld de spreeksnelheid wilt aanpassen, draait u twee vingers totdat in de rotor van VoiceOver de regelaar voor de spreeksnelheid is geselecteerd. Veeg vervolgens omhoog of omlaag om de spreeksnelheid aan te passen.

  • Tekstonderdelen laten uitspreken vanaf het huidige onderdeel tot de onderzijde van het scherm: veeg met twee vingers omlaag.

  • Alle onderdelen op het scherm laten uitspreken, vanaf het begin: veeg omhoog met twee vingers of houd de afspeelknop ingedrukt.

  • Het uitspreken pauzeren: tik eenmaal met twee vingers. Tik nogmaals met twee vingers om de spraakfunctie te hervatten of om een ander onderdeel te selecteren.

Een aangepaste rotorbewerking uitvoeren. Draai met twee vingers totdat 'Aangepaste handelingen' is geselecteerd in de rotor. Veeg omhoog of omlaag om elke aangepaste handeling te horen en druk op het Touch-oppervlak om een handeling uit te voeren.

VoiceOver uitschakelen. Ga in Instellingen Instellingen naar 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver'. U kunt ook de activeringsknop gebruiken.