Huidige

U kunt overal in de app Muziek Muziek een nummer selecteren dat u wilt afspelen. Druk vervolgens op het Touch-oppervlak om het afspelen te starten.

Als een nummer wordt afgespeeld, wordt het weergegeven in 'Huidige'. Druk op de afspeel-/pauzeknop Afspeel-/pauzeknop om het afspelen te regelen. Als u Muziek verlaat, blijft u het nummer gewoon horen. Het afspelen stopt echter als u video of audio gaat afspelen in een andere app.

Via het scherm 'Huidige' kunt u snel naar andere nummers in een album of afspeellijst gaan, of meer opties selecteren.

Regelaars op het scherm weergeven tijdens het afspelen. Leg uw vinger op het Touch-oppervlak. Er verschijnt een statusindicator die de verstreken en resterende tijd aangeeft.

Terug naar het begin gaan of het volgende nummer afspelen. Druk links of rechts op het Touch-oppervlak om het huidige nummer opnieuw af te spelen of naar het volgende nummer te gaan.

Handmatig terug- of vooruitspoelen. Houd tijdens het afspelen uw vinger rechts of links op het Touch-oppervlak om zelf te bepalen hoe ver u vooruit of terug wilt spoelen. Til uw vinger op wanneer u op de positie bent waar u het afspelen wilt hervatten.

Kijken welke nummers er nog komen. Druk vanuit het scherm 'Huidige' op het Touch-oppervlak om het volgende en vorige nummer uit de wachtrij weer te geven. Als u een ander nummer wilt afspelen, veegt u naar links of rechts om het gewenste nummer te markeren en drukt u vervolgens op het Touch-oppervlak.

Naar een bepaald punt in een nummer gaan. Druk vanuit het scherm 'Huidige' op het Touch-oppervlak en veeg omlaag om de verstreken en resterende tijd weer te geven. Veeg naar links of naar rechts om terug of vooruit te gaan op de tijdbalk.

Meer opties weergeven. Druk vanuit het scherm 'Huidige' op het Touch-oppervlak en selecteer boven aan het scherm de knop 'Meer' De knop 'Meer' om extra opties te zien. Afhankelijk van het nummer, kunt u het volgende doen:

  • Naar het album gaan

  • Aangeven dat u het nummer mooi vindt

  • Een aangepast radiostation starten met het nummer als basis

  • Het nummer aan een afspeellijst toevoegen

  • Het nummer hierna afspelen

  • De instellingen van de luidsprekers wijzigen

Herhalen. Ga in Instellingen Instellingen naar 'Apps' > 'Muziek' en schakel 'Herhaal muziek' in.