Apple TV-software bijwerken

U ziet een bericht op de Apple TV als er een software-update beschikbaar is. U kunt ook handmatig controleren op updates of instellen dat updates automatisch worden geïnstalleerd.

Controleren op updates. Ga in Instellingen Instellingen naar 'Systeem' > 'Software-updates' en selecteer 'Zoek naar update'. U ziet een bericht als er een update beschikbaar is. Selecteer 'Download en installeer' om het downloaden te starten. U mag de Apple TV niet loskoppelen tijdens het bijwerken. Het statuslampje kan langzaam knipperen tijdens het bijwerken.

Automatische updates instellen. Ga in Instellingen Instellingen naar 'Systeem' > 'Software-updates' en selecteer 'Werk automatisch bij'.