Apple TV opnieuw opstarten

Als de Apple TV niet reageert, kunt u proberen om het apparaat opnieuw op te starten.

Apple TV opnieuw opstarten. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Houd de knop Menu en de thuisknop Thuisknop ingedrukt totdat het statuslampje van de Apple TV snel knippert.

  • Haal de stekker van de Apple TV uit het stopcontact, wacht ongeveer vijf seconden en sluit het apparaat weer aan.

  • Ga in Instellingen naar Instellingen 'Systeem' > 'Herstart'.