Apple TV herstellen

Als de Apple TV na een herstart nog steeds niet reageert, kunt u proberen om het apparaat te herstellen. Als u de Apple TV herstelt, worden alle gegevens verwijderd.

Apple TV herstellen. Ga als volgt te werk:

  • Ga in Instellingen Instellingen naar 'Systeem' > 'Herstel' en selecteer 'Zet terug'. Wacht tot het herstelproces is voltooid; dit kan enige tijd duren.

  • Als de Apple TV nog steeds niet reageert, koppelt u het netsnoer en de HDMI-kabel van de Apple TV los. Sluit het ene uiteinde van een USB-C-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) aan op de Apple TV en het andere uiteinde op uw computer. Open iTunes op de computer, selecteer 'Apple TV' in de lijst met apparaten en selecteer vervolgens 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows).

Uitgebreide ondersteuningsinformatie is ook online beschikbaar op www.apple.com/nl/support/appletv.