Beperkingen instellen

U kunt Apple TV zo configureren dat bepaald materiaal alleen kan worden bekeken of gekocht door geautoriseerde gebruikers. Deze functie wordt Ouderlijk toezicht genoemd. U kunt voor verschillende soorten materiaal en activiteiten beperkingen instellen, zoals:

  • Films, tv-programma's en apps kopen

  • Aankopen vanuit apps

  • Films of tv-programma's van iTunes bekijken op basis van beoordeling van materiaal

  • Apps openen op basis van leeftijdsbeoordeling

  • Materiaal bekijken dat als expliciet is aangemerkt

  • Games met meerdere spelers in Game Center

  • Vrienden toevoegen in Game Center

  • Instellingen voor AirPlay of locatievoorzieningen wijzigen

Opmerking: Beperkingen gelden mogelijk niet voor apps van derden. Als u beperkingen wilt instellen voor materiaal van derden, past u de instellingen voor de individuele apps aan in de app zelf of u gaat in Instellingen Symbool voor Instellingen-app naar 'Apps'.

U kunt beperkingen instellen of tijdelijk uitschakelen door de toegangscode in te voeren.

Beperkingen inschakelen. Ga in Instellingen Instellingen naar 'Algemeen' > 'Beperkingen' en zet 'Beperkingen' op 'Aan'. U wordt gevraagd om een toegangscode van vier cijfers in te voeren.

Als u de toegangscode hebt ingevoerd en bevestigd, komen er in het Beperkingen-menu beperkingen en andere opties beschikbaar.

De toegangscode wijzigen. Ga in Instellingen Instellingen naar 'Algemeen' > 'Beperkingen'. Selecteer 'Wijzig toegangscode', voer de huidige toegangscode in en typ vervolgens de nieuwe toegangscode.

Instellen voor welk materiaal beperkingen gelden. Ga in Instellingen Instellingen naar 'Algemeen' > 'Beperkingen' en voer indien nodig de toegangscode in. U kunt beperkingen instellen voor het kopen en huren van inhoud in de iTunes Store, materiaal dat mag worden bekeken, Game Center-instellingen en andere instellingen.

U moet eerst de functie Beperkingen inschakelen om de instellingen met beperkingen te kunnen configureren. Om toegang te krijgen tot materiaal waarvoor beperkingen zijn ingesteld, moet u elke keer de toegangscode invoeren.

Alle beperkingen verwijderen. U kunt alle beperkingen tijdelijk uitschakelen en ze later weer inschakelen. Ga in Instellingen Instellingen naar 'Algemeen' > 'Beperkingen', selecteer 'Beperkingen', voer de toegangscode in en zet 'Beperkingen' op 'Uit'.

Als u 'Delen met gezin' gebruikt, kunt u ook vanaf uw iOS-apparaat beperkingen instellen voor het materiaal dat gezinsleden kunnen kopen. Zo kunt u de optie 'Vraag om te kopen' inschakelen voor jongere kinderen, zodat deze eerst toestemming van een ouder moeten hebben voordat ze onderdelen kunnen kopen. Zie Delen met gezin voor meer informatie.