Foto's en video's bekijken

Foto's-app

Met behulp van de app Foto's kunt u de volgende voorzieningen gebruiken om de foto's en video's te bekijken die u hebt gedeeld via uw iCloud-account:

  • Mijn fotostream: deze voorziening is standaard ingeschakeld op iOS-apparaten en zorgt ervoor dat nieuwe foto's op een iOS-apparaat automatisch worden geüpload naar andere apparaten waarop 'Mijn fotostream' is ingeschakeld, waaronder Apple TV.

  • iCloud-fotodeling: u kunt albums met foto's en video's bekijken die via iCloud-fotodeling worden gedeeld vanaf een iOS-apparaat of Mac, of gedeelde albums van anderen als u hierop bent geabonneerd.

Opmerking: Foto's die via 'Thuisdeling' worden gedeeld vanuit iTunes op uw computer, worden alleen in de app Computers Symbool voor Computers-app weergegeven en niet in de app Foto's Symbool voor Foto's-app. Zie Foto's vanaf uw computer bekijken op Apple TV.

Fotodeling inschakelen. Ga in Instellingen Instellingen naar 'Accounts' > 'iCloud' en schakel 'Mijn fotostream' of 'iCloud-fotodeling' in.

Door uw meest recente foto's bladeren. Open Foto's Foto's om uw meest recente foto's op het scherm te bekijken. Selecteer 'Activiteit' en veeg naar links of naar rechts op het Touch-oppervlak om door de foto's te scrollen. Selecteer een foto om deze schermvullend weer te geven.

Uw album in 'Mijn fotostream' bekijken. Selecteer 'Fotostream' in 'Mijn albums', en veeg vervolgens naar links of naar rechts op het Touch-oppervlak om door de foto's te scrollen. Als u foto's schermvullend wilt weergeven en er doorheen wilt scrollen, selecteert u een foto en veegt u vervolgens naar links of naar rechts.

Een gedeeld album bekijken. Selecteer een album in 'Mijn albums', en veeg vervolgens naar links of naar rechts op het Touch-oppervlak om door de foto's te scrollen. Als u in de schermvullende weergave foto's wilt bekijken en er doorheen wilt scrollen, selecteert u een foto en veegt u vervolgens naar links of naar rechts. Als u een lijst wilt zien met de mensen die zich hebben geabonneerd op dit gedeelde album, selecteert u 'Personen'.

Opmerkingen bekijken en foto's als leuk markeren in een gedeeld album. Selecteer een foto in een gedeeld album om deze schermvullend weer te geven. Druk vervolgens op het Touch-oppervlak om te kijken wanneer de foto is gepost en de opmerkingen van anderen te lezen. Druk nogmaals op het Touch-oppervlak als u een foto als leuk wilt markeren.

Een gedeeld album verwijderen. Selecteer een album in 'Mijn albums', selecteer 'Personen' en selecteer 'Verwijder gedeelde stream'.