Navigeren door de schermen van de Apple TV

Via het beginscherm van uw Apple TV krijgt u eenvoudig toegang tot apps en instellingen. Als u een app in de bovenste rij markeert, kunnen er boven aan het beginscherm snelkoppelingen voor de app worden weergegeven. Zie Het beginscherm aanpassen voor informatie over het aanpassen van het beginscherm.

Beginscherm van Apple TV

Gebruik het Touch-oppervlak en de knoppen op de Apple TV Remote om door de schermen van de Apple TV te navigeren.

Apple TV 2-afstandsbediening

Navigeren door de schermen van de Apple TV. Veeg naar links, rechts, omhoog of omlaag op het Touch-oppervlak. De gemarkeerde app wordt iets vergroot.

Geselecteerde app op het beginscherm

Een onderdeel selecteren. Veeg om het onderdeel te markeren en druk vervolgens op het Touch-oppervlak.

Contextuele menu's weergeven. Houd uw vinger op het Touch-oppervlak. Als u een onderdeel hebt gemarkeerd waarvoor extra opties beschikbaar zijn, staan deze in een venstermenu.

Het schermtoetsenbord gebruiken. Als er een toetsenbord verschijnt voor het invoeren van tekst, veegt u over de tekens om het gewenste teken te markeren en drukt u vervolgens op het Touch-oppervlak om dat teken te selecteren. Als u van toetsenbord wilt veranderen, veegt u omlaag en selecteert u hoofdletters, kleine letters of speciale symbolen. Als u een alternatief teken wilt invoeren (zoals een letter met een accentteken), markeert u het teken en houdt u vervolgens uw vinger op het Touch-oppervlak om een optie te selecteren.

Teruggaan naar het vorige scherm. Druk op de knop Menuknop.

Teruggaan naar het beginscherm. Druk op de thuisknop Thuisknop.

Open apps weergeven. Druk tweemaal op de thuisknop Thuisknop. Zie Snel schakelen tussen apps.

De Apple TV in de sluimerstand zetten. Houd de thuisknop Thuisknop ingedrukt en selecteer vervolgens 'Sluimer'. Zie De sluimerstand van de Apple TV in- of uitschakelen.

Zoekfunctie starten. Druk op de zoekknop Zoekknop om de zoekfunctie Symbool voor zoekfunctie te starten en materiaal te zoeken dat u wilt bekijken.