Overzicht

Apple TV verbonden met een tv waarop het beginscherm wordt weergegeven

In deze handleiding wordt aandacht besteed aan de hardware- en softwarevoorzieningen van Apple TV (vierde generatie). Niet alle voorzieningen zijn overal beschikbaar.

Als u informatie wilt over eerdere Apple TV-modellen, gaat u naar http://www.apple.com/nl/support/appletv/.

Zie Apple TV installeren voor informatie over het instellen van Apple TV.