VoiceOver

VoiceOver gjør det mulig å styre Apple TV uten å se skjermen. Naviger rundt på skjermen med enkle bevegelser på Touch-flaten på Apple TV Remote mens du lytter til VoiceOver, som leser opp objektene du uthever.

Når du uthever et objekt, leser VoiceOver først opp objektet og eventuell relatert tekst. Etter en kort forsinkelse, leser VoiceOver opp eventuelle andre tekstobjekter på skjermen, for eksempel filmbeskrivelser eller listen over medvirkende.

Slå på VoiceOver. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver. Eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les Tilgjengelighetssnarvei.

Bruk VoiceOver-rotoren. Roter to fingre rundt et punkt på Touch-flaten for å åpne VoiceOver-rotoren, som inneholder ytterligere kontroller. De tilgjengelige rotoralternativene varierer avhengig av hva du gjør.

Utforsk. Dra fingeren over Touch-flaten. VoiceOver leser opp hver meny eller hvert tekstobjekt du velger.

  • Marker noe annet: Sveip oppover, nedover, mot venstre eller mot høyre.

  • Velg forrige eller neste rotorkontroll: Roter to fingre mot venstre eller høyre.

  • Juster en rotorkontroll: Sveip oppover eller nedover. Hvis du for eksempel vil justere talehastigheten, roterer du to fingre til VoiceOver-kontrollrotoren for talehastighet er valgt. Deretter sveiper du opp eller ned for å øke eller redusere talehastigheten.

  • Les gjeldende tekstobjekt til nederst på skjermen: Sveip ned med to fingre.

  • Les objektene på skjermen med start fra toppen: Sveip opp med to fingre, eller trykk og hold på Spill av-knappen.

  • Sett opplesing på pause: Trykk én gang med to fingre. Trykk med to fingre igjen for å fortsette opplesingen, eller marker et annet objekt.

Utfør en egendefinert rotorhandling. Roter med to fingre til Egendefinerte handlinger er valgt i rotoren. Sveip opp eller ned for å høre hver egendefinerte handling, og trykk deretter på Touch-flaten for å utføre en handling.

Slå av VoiceOver. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver. Eller bruk tilgjengelighetssnarveien.