Tilgjengelighetssnarvei

Du kan angi at Apple TV skal slå en bestemt tilgjengelighetsinnstilling på eller av ved å trykke på Menu-knapp-knappen raskt tre ganger.

Angi tilgjengelighetssnarveien. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei, og velg et alternativ.