Skjult teksting og undertekster

Hvis du foretrekker spesialteksting, for eksempel teksting for døve og hørselshemmede (SDH), kan du angi at Apple TV skal liste opp disse i stedet for standardundertekster og teksting. Du kan også endre utseendet til undertekster og annen type teksting.

Merk: Ikke alle videoer har skjult teksting.

Slå på Skjult teksting og SDH. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Skjult teksting og SDH. Eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les Tilgjengelighetssnarvei.

Tilpass undertekstene og tekstingen. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Generelt > Tilgjengelighet > Stil. Her kan du velge en eksisterende tekststil eller opprette en ny stil hvor du velger:

  • font, størrelse og farge

  • farge og opasitet for bakgrunnen

  • tekstopasitet, kantstil og utheving