Reduser skjermbevegelse

Du kan stoppe bevegelser i appsymboler, filmplakater og enkelte andre skjermelementer på Apple TV.

Reduser bevegelse. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Reduser bevegelse.