Halvfet tekst

Du kan gjøre tekst på Apple TV enklere å lese ved å vise tekst på skjermen som halvfet tekst.

Slå på halvfet tekst. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Halvfet tekst.