Tilgjengelighetsfunksjoner
Apple TV har innebygde tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enklere for personer med funksjonshemninger å oppleve…

Tilgjengelighetssnarvei
Du kan angi at Apple TV skal slå en bestemt tilgjengelighetsinnstilling på eller av ved…

Synstolking
gir en hørbar skildring av viktige handlinger på skjermen og innhold i filmer og TV-programmer.…

Halvfet tekst
Du kan gjøre tekst på Apple TV enklere å lese ved å vise tekst på…

Skjult teksting og undertekster
Hvis du foretrekker spesialteksting, for eksempel teksting for døve og hørselshemmede (SDH), kan du angi…

Øk kontrasten på skjermen
Det finnes to måter du kan øke skjermkontrasten på for å gjøre objekter lettere å…

Reduser skjermbevegelse
Du kan stoppe bevegelser i appsymboler, filmplakater og enkelte andre skjermelementer på Apple TV. Reduser…

VoiceOver
gjør det mulig å styre Apple TV uten å se skjermen. Naviger rundt på skjermen…

Zoom
Bruk zoom for å forstørre bildet på Apple TV. Bruk Touch-flaten på fjernkontrollen til å…