Velg et søkeresultat

Når du velger en video i søkeresultatene, vises detaljert informasjon for videoen.

Skjerm som viser søkeskjermen for en film.

Du finner omfattende informasjon om det valgte objektet, inkludert alle appene der innholdet er tilgjengelig.