Søk med tekst
Apple TV inkluderer en Søk-app som hjelper deg med å finne filmer, TV-programmer, skuespillere og…

Velg et søkeresultat
Når du velger en video i søkeresultatene, vises detaljert informasjon for videoen. Du finner omfattende…

Søk i en bestemt app
Standardinnstillingen er at Søk-appen finner resultater i alle søkbare apper. Du kan imidlertid søke etter…