Erklæring om oppfyllelse av ENERGY STAR®-krav

ENERGY STAR-logo

Som ENERGY STAR-partner erklærer Apple at dette produktet følger ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet. ENERGY STAR-programmet er et partnerskap med produsenter av elektronisk utstyr for å framheve energieffektive produkter. Et redusert energiforbruk gir lavere kostnader og bidrar til å bevare verdifulle ressurser.

Strømsparingsfunksjonen er aktivert og stilt inn til å sette Apple TV i dvalemodus etter én time uten aktivitet. Hvis du vil sette Apple TV i dvalemodus umiddelbart, holder du nede Hjem-knappen Hjem-knapp på fjernkontrollen. Du kan vekke Apple TV fra dvalemodus ved å trykke på Hjem-knappen Hjem-knapp på fjernkontrollen. Du kan endre innstillingene for dvalemodus ved å åpne Innstillinger Innstillinger og velge Generelt > Dvale etter.

Du finner mer informasjon om ENERGY STAR på: www.energystar.gov.