Viktig sikkerhets- og håndteringsinformasjon
ADVARSEL: For å unngå skade bør du lese all sikkerhetsinformasjonen under og betjeningsinstruksjonene før du…

Kundestøttenettstedet for Apple TV
Du finner omfattende kundestøtteinformasjon på Internett på www.apple.com/no/support/appletv. Hvis du vil kontakte Apple for å…

Erklæring om FCC-kompatibilitet for Apple TV
Denne enheten oppfyller del 15 av FCC-reglene. Følgende to betingelser foreligger for bruken: (1) Enheten…

Kanadiske forskrifter for Apple TV
Denne enheten overholder lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Følgende to betingelser foreligger for bruken: (1)…

Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering
Avfallshåndtering og resirkulering  Fjerning av litiumionebatteriet i Apple TV Remote bør utføres av Apple eller…

Erklæring om oppfyllelse av ENERGY STAR®-krav
Som ENERGY STAR-partner erklærer Apple at dette produktet følger ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet. ENERGY STAR-programmet…

Apple og miljøet
Apple erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene av selskapets drift og produkter.…