Spilles nå

Uansett hvor du er i Musikk Musikk, kan du velge en sang og deretter trykke på Touch-flaten for å spille den.

Når en sang starter avspilling, vises den i Spilles nå. Trykk på Start/pause-knappen Start/pause-knapp for å styre avspillingen. Sangen fortsetter å spille selv om du forlater Musikk, men stopper hvis du spiller av video eller lyd i en annen app.

På Spilles nå-skjermen kan du raskt navigere til andre sanger i et album eller en spilleliste, eller velge flere alternativer.

Vis kontrollene på skjermen under avspilling. Hvil fingeren på Touch-flaten. En statusindikator viser tid brukt og gjenstående tid.

Gå tilbake begynnelsen eller hopp til neste sang. Trykk til venstre eller høyre på Touch-flaten for å starte nåværende sang på nytt eller gå direkte til begynnelsen av neste sang.

Spol tilbake eller hurtigspol framover. Trykk og hold til venstre eller høyre på Touch-flaten for å spole tilbake eller hurtigspole framover. Slipp for å gjenoppta avspilling.

Se hvilke sanger som kommer. På Spilles nå-skjermen trykker du på Touch-flaten for å vise sanger ved siden av sangen som spilles, i Spilles nå-køen. Hvis du vil spille en annen sang, sveiper du til venstre eller høyre for å utheve sangen du vil spille, og trykker deretter på Touch-flaten.

Gå til et bestemt sted i sangen. På Spilles nå-skjermen trykker du på Touch-flaten, og sveiper deretter ned for å vise tid brukt og gjenstående tid. Sveip til venstre eller høyre for å flytte bakover eller framover på tidslinjen.

Flere valg. På Spilles nå-skjermen kan du vise ytterligere valg ved å trykke på Touch-flaten og deretter velge Mer-knappen Mer-knapp øverst på skjermen. Avhengig av sangen, er det mulig du kan:

  • gå til albumet

  • flagge sangen som en du liker

  • starte en tilpasset radiostasjon fra sangen

  • legge til sangen i en spilleliste

  • spille sangen som neste

  • endre høyttalerinnstillingene

Gjenta. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg Apper > Musikk, og slå på Repeter musikk.