Oversikt

Apple TV koblet til en TV som viser Hjem-skjermen

Denne håndboken beskriver maskinvaren og programvaren til Apple TV (fjerde generasjon). Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle områder.

Hvis du vil ha informasjon om tidligere Apple TV-modeller, kan du besøke www.apple.com/no/support/appletv.

Du finner mer informasjon om konfigurering av Apple TV under Konfigurer Apple TV.