Konfigurer Apple TV

For å bruke Apple TV trenger du:

  • En HDTV med som kan vise video i 720p- eller 1080p-kvalitet

  • En HDMI-kabel for tilkobling av Apple TV-enheten til TV-apparatet

  • Tilgang til et trådløst 802.11-nettverk (trådløs strømming krever 802.11a, g, n eller ac), et Ethernet-nettverk eller Internett via bredbånd

  • En iTunes Store-konto for iTunes-kjøp og -leie og for å bruke Hjemmedeling

Apple TV med statuslys og tilhørende bildeforklaringer
Baksiden av Apple TV med porter og tilhørende bildeforklaringer

Konfigurer Apple TV. Før du starter, må du forsikre deg om at du kjenner navnet på det trådløse nettverket (og passordet hvis nettverket er passordbeskyttet). Hvis du bruker et kablet nettverk, bruker du en Ethernet-kabel for å koble til Apple TV.

  • Koble til Apple TV: Koble den ene enden av en HDMI-kabel til HDMI-porten på Apple TV, og koble den andre enden til HDMI-porten på TV-en.

  • Koble Apple TV til strømnettet: Koble den ene enden av strømkabelen til strømkontakten på Apple TV, og den andre enden til et vegguttak.

  • Velg HDMI-kilden på TV-en: Slå på TV-en, og velg deretter HDMI-kilden som er koblet til Apple TV. På enkelte TV-er kan dette skje automatisk.

  • Følg instruksjonene på skjermen: Konfigureringsskjermer hjelper deg med Internett-forbindelsen og andre konfigureringsvalg. Hvis du vil bruke VoiceOver under konfigureringen, trykker du på Menu-knapp-knappen på Apple TV Remote tre ganger. Du finner mer informasjon under VoiceOver.

Alternativt kan du overføre Wi-Fi-, passord- og Apple-ID-informasjon automatisk til Apple TV fra en iOS-enhet med iOS 9.1 eller nyere.

Konfigurer Apple TV automatisk med en iOS-enhet. Når konfigurasjonsskjermen for Apple TV vises, låser du opp iOS-enheten og kontrollerer at Bluetooth® og Wi-Fi er slått på. Berør Apple TV med iOS-enheten og følg instruksjonene på iOS-enheten og Apple TV.

Merk: Automatisk konfigurering overfører ikke kontoinformasjon for tredjepartstjenester som Netflix eller Hulu, og slår heller ikke på iTunes Match eller Hjemmedeling.