Vekk eller sett Apple TV i dvalemodus

Apple TV er klar til å vise innhold til enhver tid, og går automatisk i dvalemodus etter en angitt periode uten aktivitet.

Vekk Apple TV fra dvalemodus. Trykk på en hvilken som helst knapp på Apple TV Remote. Et lite lys lyser på framsiden av Apple TV. Apple TV våkner og viser samme skjerm som ble vist sist.

Sett Apple TV i dvalemodus. Når du har gjort det, kan du skru av TV-en eller mottakeren. Apple TV går i dvalemodus etter en periode uten aktivitet.

Angi forsinkelse for dvalemodus. Hvis du vil angi hvor lenge Apple TV skal vente før den går i dvalemodus, åpner du Innstillinger Innstillinger, og velger Generelt > Dvale etter.

Sett Apple TV i dvalemodus øyeblikkelig. Trykk på og hold inne Hjem-knappen Hjem-knapp, og marker deretter Dvale.

Du kan også åpne Innstillinger Innstillinger, velge Generelt og markere Dvale nå.