Styr det som spilles av

Enten du ser på et TV-program eller en film, har du full kontroll.

Spill av eller sett på pause. Trykk på Touch-flaten eller trykk på Start/pause-knappen Start/pause-knapp.

Vis kontrollene på skjermen under avspilling. Trykk på Start/pause-knappen Start/pause-knapp, eller hvil fingeren på Touch-flaten. En statusindikator viser tid brukt og gjenstående tid. Den fylte linjen viser hvor mye av innholdet som er bufret (midlertidig lastet ned til Apple TV). Du kan likevel hoppe fram og starte avspilling foran det bufrede området.

Avspillingsstatusindikator

Forhåndsvis video på avspillingstidslinjen. Trykk på Touch-flaten under avspilling for å sette avspilling på pause og vise forhåndsvisningsvinduet, og sveip deretter til venstre eller til høyre for å gå tilbake eller framover i tid. Trykk på Touch-flaten på nytt for å starte avspilling ved den nye posisjonen, eller trykk på Menu-knapp-knappen for å avbryte og gjenoppta avspilling ved den opprinnelige posisjonen.

Gå 10 sekunder fram eller tilbake. Trykk til høyre eller til venstre på Touch-flaten for å gå framover eller bakover. Trykk igjen for å gå ytterligere 10 sekunder fram eller tilbake.

Spol tilbake eller hurtigspol framover. Under avspilling kan du trykke og holde til venstre eller høyre på Touch-flaten for å spole tilbake eller hurtigspole framover. Slipp for å gjenoppta avspilling.

Få mer informasjon. Sveip ned for å vise Info-panelet. Sveip mot venstre eller høyre for å bytte mellom paneler.

Slå på undertekster og skjult teksting (hvis tilgjengelig). Sveip ned for å vise Info-panelet, og sveip deretter mot høyre for å vise Undertekster-panelet. Sveip deretter ned og velg et alternativ.

Undertekster-menyen under avspilling