Strøm innhold ved hjelp av AirPlay

Bruk AirPlay til å vise skjermen til Mac-maskinen eller iOS-enheten direkte på Apple TV og dele den med andre personer i rommet.

Hvis du vil dele skjermen på denne måten, er det mulig at både Apple TV og den delte enheten må være tilkoblet samme nettverk. Du finner mer informasjon om peer-to-peer-deling hos Apple-kundestøtte.

Vis en iOS-enhet på Apple TV. Sveip opp fra bunnen av skjermen på iOS-enheten for å åpne Kontrollsenter. Trykk på AirPlay AirPlay-symbolet og velg Apple TV fra listen over AirPlay-enheter.

Vis en Mac på Apple TV. Klikk på AirPlay AirPlay-symbolet i menylinjen på Mac-maskinen. Velg navnet på Apple TV-enheten du vil bruke.

I stedet for å vise Mac-skjermen kan du sende kun lyden fra Mac-maskinen til Apple TV og bruke høyttalerne koblet til en receiver.

Lytt til lyd fra en Mac på Apple TV. Tilvalg-klikk på Lyd-symbolet i menylinjen på Mac-maskinen. Velg Apple TV i Ut-enhet-listen.

Endre navn på Apple TV. Du kan endre navnet på Apple TV-enheten, slik at den er lett å kjenne igjen i en liste med AirPlay-enheter. Åpne Innstillinger Innstillinger på Apple TV, og velg AirPlay > Navn på Apple TV .

Begrens tilgang til Apple TV. Når du bruker Apple TV som en AirPlay-enhet, kan du kreve at brukere oppgir en kode eller et passord når de prøver å koble til. Åpne Innstillinger Innstillinger, velg AirPlay, og slå på Krev enhetsverifisering. Velg deretter AirPlay > Sikkerhet, og velg «Kode» eller «Passord». Hvis du velger Kode, må AirPlay-brukere oppgi koden når enheten forsøker å koble til. Hvis du velger Passord, blir du bedt om å opprette et passord.

Fiks et beskåret AirPlay-bilde. Hvis AirPlay-skjermen vises beskåret på Apple TV, kan du underskanne for å vise hele bildet. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg AirPlay > Underskanning av AirPlay-skjerm. Hvis du ser svarte felter rundt bildet, slår du av denne innstillingen.

Bruk iTunes i nettskyen. Når du spiller av innhold fra en AirPlay-enhet, kan du be Apple TV om å strømme innholdet fra en iTunes-tjener i stedet for over lokalnettverket fra enheten som er tilkoblet AirPlay. Åpne Innstillinger Innstillinger, og velg AirPlay > Spill kjøp fra iCloud.